• تضمین بازگشت وجه درصورت مغایرت با موارد ذکر شده

توضیحات رام:

فایل تک فایل میباشد

حل مشکل هنگ روی لوکو

بدون مشکل خاموشی